۱۳۹۴ فروردین ۲۴, دوشنبه

اعدام

آنکه اعدام شد پول نداشت
آنکه اعدام کرد پول نمی خواست
انجام وظیغه بود !

هیچ نظری موجود نیست: