۱۳۹۴ آبان ۱۲, سه‌شنبه

من
و من
می شنوم
حنجره ای که می خواند
هر آنچه می خواهد
هنوز ،
هر چند که با من نیست
اما ،
می خواند .
زیبا است 
آزادی ...