۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

تولد زنانه در جهان برابر

پدر بزرگم
به پدرم سینما را هدیه داد
برای درک
جهان هستی
در احساس بودن خود
در جهان.
.
پدرم
تلویزیون به من هدیه داد
برای درک
جهان هستی
در احساس بودنم
در جهان .
.
من
به دخترم
کامپیوتر هدیه دادم
برای درک
جهان هستی
در احساس بودنش
در جهان .
.
دخترم
جه هدیه خواهد داد
به دخترش
برای درک
جهان هستی برابر
در احساس بودنش
در جهان ؟

در معبد خورشید


هل هله و شادی است
اینجا که من هستم 
به پاس پایان 
چرخش زمین و ماه و من   
بر معبد خورشید
با خاطرات 
آنها که در چرخش پیشین به جا ماندن
سفر دوباره خود را 
با رمین و ما 
به دور معبد جاودانه خورشید 
آغاز می کنیم 
همراه هر آنچه در زمین دارم
این مادر مقدس
که هست من در اوست  
هر آنچه هست با من است