۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

تولد زنانه در جهان برابر

پدر بزرگم
به پدرم سینما را هدیه داد
برای درک
جهان هستی
در احساس بودن خود
در جهان.
.
پدرم
تلویزیون به من هدیه داد
برای درک
جهان هستی
در احساس بودنم
در جهان .
.
من
به دخترم
کامپیوتر هدیه دادم
برای درک
جهان هستی
در احساس بودنش
در جهان .
.
دخترم
جه هدیه خواهد داد
به دخترش
برای درک
جهان هستی برابر
در احساس بودنش
در جهان ؟

هیچ نظری موجود نیست: