۱۳۹۵ تیر ۲۰, یکشنبه

فرش قرمز
در ادای احترام به کیا رستمی در خانه دوست

تابوت 
بر فرش قرمز
پاداش مردن معترضی
که دیگر 
سخن نمی گوید .
جنازه های محترم
نظام مقدس

هیچ نظری موجود نیست: