۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

کدام زخم
در کدام زخم 
از هزاره ها
چنین نگاه می کنی در پریشانی
مردمک های سرگردان
کدام پریشانی را دو دو می زنند ؟

هیچ نظری موجود نیست: