۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

باور

بلند ترین قامت ایستاده ای که با 
نام پدر همراه بود ؛
نشسته
زندگی را یدک می کشد؛
استواری قامت رفت
در استواری باوری که ماند 
از او .

هیچ نظری موجود نیست: