۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

نقطه ها
هر ثانیه ؛ یک نقطه ؛
مبدا ورود و خروج تنهایی ؛
می رسد وقت محاسبه ُ
نقطه های وجودمان !

هیچ نظری موجود نیست: