۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

تماس

بغض تلخ گریه های فرو خورده مادر
وقتی که حرف می زند
تمام عصبهای وجود را از حیات
با خود می کشد
با خش خش نامفهوم تماس
از آن سوی سیم .

هیچ نظری موجود نیست: