۱۳۹۵ مرداد ۲۳, شنبه

حقیقتی که در تاریخ ما مفعول مانده !

حقیقتی که در تاریخ ما مفعول مانده !


هر چند شهامت و شجاعت و جسارت پیر مراد جامعه انسانی آیت الله منتظری در همیشه تاریخ جامعه انسانی ستودنی و ماندگار است اما تصور می کنم آنچه مفعول مانده یکی از  اصول اساسی حقوق مدنی است . 
در هر مقامی که انسان هست در برابر تمامی اعمال و احکامی که از هر موضع و نگرش و شرایطی که صادر میشود . حوزه گفتمان جامعه امروز به شدت نیازمند آن است تا نه تنها به چالش های پیش رو که به تاریخ ۳۷ ساله گذشته عمیقا وام دار است . 
برای شناخت پدیده های موجود در ترسیم راهکارهای اجرایی در رسیدن به هویت انسانی و ترسیم سمت سوی عقلانی حرکت به سوی آینده و واکاوی گذشته پر از تلاطم و ناملایمات و عمیقا ناموفق در تمامی حوزه های اجرایی نظام حاکم تا قد علم کردن 
راست ترین عناصر موجود در حوزه های اجرایی ما نیازمند آنیم که باور کنیم و به مرحله عمل بنشانیم اصل مسسولیت پذیری تمامی آحاد ملت را و پاداش شایسته در برابر هر مقوله برای رسیدن به یک جامعه مدنی .