۱۳۹۵ مهر ۲۰, سه‌شنبه

بیداری

رازی نیست
رمزی نیست 
همچنان  ایستاده 
در چشم انتظاری
زمان سمج
در بیداری ملتی
در گذرگاه خویش 
به اعصار .

هیچ نظری موجود نیست: