۱۳۹۵ مهر ۲۳, جمعه

لبخند

لبخند 


وقتی بهار
بر لبان تو ابخند می زند
حروف در دهان زبان  قلقلک
عطر زبانت
طعم آزادی 
زمانش در امان 
باور زمان 
با تو می رسد .


بهار را 
بر لبان خود بنشان 
آزادی به انتظار
مانده در زمان .                                                                                                                    

هیچ نظری موجود نیست: