۱۳۹۵ مهر ۲۶, دوشنبه

جانوران

جانوران را 
که 
جمع و ضرب و تفریق می کنی
نتیجه  حیرت آور است


هنوز ؛
جانورند !

هیچ نظری موجود نیست: