۱۳۹۵ مهر ۱۵, پنجشنبه

عزاداران کجا رفتـــــــند ؟
 ‏اگر عاشورایی هست 
این خود عاشورا است 
اگر مصیبتی هست 
این خود مصیبت است 
اگر اسیری هست 
اسیران بیداد در بنداند
کجا می روی ؟کربلا و عاشورا و اسیران
غم اینجا ماتم اینجا است
عزاداران کجا رفتـــــــند ؟
حسین اینجاست،
اسیری هم بخواهی
زینب اینجا است

و مهدی زمان در بند نامردان
اسیر است !

هیچ نظری موجود نیست: