۱۳۹۵ مهر ۱۳, سه‌شنبه

پنجاه هفت





نسل پنجاه هفت
پر پر شد ؛
قریب یک میلیون
رویا ی زندگی
بخون نشست ؛
با پر کشیدن 
میلیونها 
مهاجر
در هست خود ؛ 
 مهر حضور پر صلابت را
بر زمان 
جاری کرد .

هیچ نظری موجود نیست: