۱۳۹۵ مهر ۱۳, سه‌شنبه

نخبه کشی

قریب یک میلیون رویا
دریده شد بنام خدا 
برای چه ؟

عامل که بود
مجری که بود
چرا 
یک میلیون هم وطنم
بخون خود غلتید

هیچ نظری موجود نیست: