۱۳۹۵ مهر ۱۳, سه‌شنبه

قرن حاضرقرن حاضر 
مشگل نبودن نیست
مسئله 
حق استفاده نکردن است
   که جان جهان را می خورد
در واحد زمان 

هیچ نظری موجود نیست: