۱۳۹۵ مهر ۲۶, دوشنبه

سوختن
قوانین علمی را باید دوباره دید 
قانون گرمایش ؛ سوختن .
می سوزد از درد 
فقر 
گرسنگی !
راستی 
چرا گرم نمی کند 
جان خسته را ؟

هیچ نظری موجود نیست: