۱۳۹۵ آبان ۲۵, سه‌شنبه
می خروشد و می درد
هر آنچه بر بساط عشق

بر بام کدام سحر
روز می رسد ؟

هیچ نظری موجود نیست: