۱۳۹۵ آبان ۲۵, سه‌شنبه

اینجاتو اینجا چه میکنی ؟
خبر از آزادی
در قل و زنجیر
زخمه های تازیانه ها
دشنه های خونین
سر های بی بدن
کودکان بی پدر 
گورهای ناشناس
زخمه های طعنه ها 
تهمت


تو اینجا
چه میکنی؟


هیچ نظری موجود نیست: