۱۳۹۵ بهمن ۱۴, پنجشنبه

سرهنگضیافت خونین خون و آتش است
برای خیر مقدمت
سرهنگ بفرما
مجلس بی ریا
قربانی
زیر آوار سوحته
چشم انتظار ظهور تو
سرهنگ

هیچ نظری موجود نیست: