۱۳۹۶ فروردین ۱۳, یکشنبه

کدام بسترزخم هایی
عمیق  
بر پیکر،
بر خاطره 
که فراموش شد 
در هستی
افرینش ،
نفرت بود !

هیچ نظری موجود نیست: