۱۳۹۶ اسفند ۲۸, دوشنبه

اسلام مال ایران نیست

اسلام مال ایران نیست
تمام پیروانی ادیان که در ایران زندگی می کنند ایرانی هستند .
آرامستان بهاییان (گلستان جاوید) در شهر کرمان به دستور مقامات قضایی کرمان پلمپ شده و از دفن مردگان بهایی در آن جلوگیری می‌شود.
.
.

جنازه ای ذیگر !

بیش از یک میلیون
جنازه در معبر انقلاب 
و باز جنازه ای ذیگر !
تا کی 
ریا برای بقای باوری 
که مال مردم نیست ؛
باید کشت ؟
مردم را ؛ بنام انقلاب ؟
.
حکم قصاص محمد ثلاث راننده اتوبوسی بود که در شب حادثه خیابان پاسداران در گلستان هفتم، سه تن از مأموران نیروی انتظامی را زیر گرفت صادر شد

۱۳۹۶ اسفند ۲۳, چهارشنبه

سال نو
تمام .
سال نو 

می رسد 
به سال پیش نگاه می کند .
تمام فصل های سال
ماه ها
برای مردمان 
یک بغل
پر از جنازه ارمغان 
به هر یک از فصول 
ماه های پر ز بغض!


وطن
هوای شهر
هنوز 
طعم خون 
به هر فراز 
هر فرود

سال نو 
سلام !

۱۳۹۶ اسفند ۱۷, پنجشنبه

۸ مارس

به مناسبت ۸ مارس :
 باید بتوانیم دست کم این یک روز از سال، شهر را مال خود بدانیم، در خیابان بمانیم و بی آنکه استخوان‌مان بشکند به خانه‌هایمان بازگردیم ...

گر چه بی تاب؛ ولی شور سعادت داریمگر چه بی تاب؛ ولی شور سعادت داریم
گر چه دلخسته ولی تاب و شهامت داریم
همدل و هم نفس و همسفر و همدردیم
به زمستان پر از حادثه عادب داریم

۱۳۹۶ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

سر دار خدا حافظ


سر دار
خدا حافظ
شبانه می برند
کجا ؟
هنوز عطر باروت و طعم خمپاره می دهی
یادگار روزگاران افتخار میهنی
چه مظلومانه می برند ترا
به گاه شب
این حرامیان
سردار
خدا حافظ!!!

.
.پیکر محمد راجی يكی از دراويش گنابادی و از رزمندگان سپاه در زمان جنگ، که در بازداشت‌گاه کشته شد، با انتقال به زادگاهش اليگودرز، شبانه در اين شهر به خاک سپرده شد


۱۳۹۶ اسفند ۲, چهارشنبه

حال این روزهای مادرمحال این روزهای مادرم
ایران
اصلا خوب نیست
ز منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد ..........
اشک چشم خشک شده 
و نا مهربان
نمی بارد
چرا ؟!