۱۳۸۷ مهر ۲, سه‌شنبه

سخاوت فرداسخاوت فردا


بر بلندترين
بالكن نگاه تو
شعاع بنفشي
در ستيغ آسمان
خطي به راستاي طلوع بنفشه هاي فریاد
موج مي زند.

****

در كمينگاه لبانت
يك آبشار آبي
به وسعت سخاوت فردا
موج مي زند.


****
و ما
در امروز خود شناوريم
تنها!
چشم انتظار رویشن فردا
درجاده زمان گام مي زنم
با يك بغل شادي
يك سبد آشتي
براي چاشت فردا
كه آماده كرده ام ........

هیچ نظری موجود نیست: