۱۳۹۲ مرداد ۲۶, شنبه

لطفا !مـرا دردی نیست ، که از شما رها شدم
در تسلی خود
به خانواده ام لطفا
نشان گوری که ،  شبانه دفن شدم
 دهید لطفا !

هیچ نظری موجود نیست: