۱۳۹۲ مرداد ۲۸, دوشنبه

تـرا قـسـم

تـرا قـسـم
بـه آئین و باور 
الـهـی و انسانیت 
بـگـو بـه خـانـواده ام 
گــور مـن کـجـاسـت 

هیچ نظری موجود نیست: