۱۳۹۲ آبان ۱, چهارشنبه

پــائــز ســبــز


پائیز برگ ریز
با
نسل جوانم چه می کنی ؟
با دختران این سرزمین همیشه سبر
با این همه حقیقت عریان چه می کنی ؟
در برگ ریز تــو
سیز می شویم
در مهر بوسه ها و دشنه
هم آغوش می شویم ، پائیز

هیچ نظری موجود نیست: