۱۳۹۳ بهمن ۱۷, جمعه

روزهای فصل گرسنگی


یکی از روزهای فصل گرسنگی
مادر حامله شد
در فصل گرسنگی .

قبل از تولدم
فروش رفتم
به فصل گرسنگی ،

بار آمدم
در روزهای گرسنگی در فصل گرسنگی ،
در فصل گرسنگی
در یکی از روزهای ماه گرسنگی
فروخته می شوم
و باز 
فروخته می شوم
مطاع قابل فروش
به روزگار گرسنگی !


می دانم
در یکی از این روزهای ماه فصل گرسنگی
قبل از تولد
خواهم فروخت
دخترم را
می دانم 
می دانم
تمام سال ما 
یک فصل است 
گرسنگی!!!
هیچ نظری موجود نیست: