۱۳۸۸ اسفند ۲۶, چهارشنبه

نــــــوروز


نــــــوروز

سلام
سلام
به مادرم
به همسرم
به ا ون پدر
برا درا و خواهرام
رفيقاي خوب قديم
ا ونهائي که هستن
ا ونهائي که رفتن ، رو بال باد نشستن
و بي نشون
ا ونورخط نشستن،
چه بي ريا وبا صفا
منتظر ما هستن!به دوستاي خيلي جديد
به ا يلمون
به طايفه مون
به مردم ميهن مون
به عشق توي خون مون.
سلام
سلام
به خونه مون
به کوچه ها
پس کوچه ها
نامه ها
نامه برا
پست چياي مهربون
حرف مي برن
کلان کلان
ا ما هميشه بي صدا و بي زبون.


سلام
سلام
به فرشاي شستهء عيد
آ ويزون ا ز لب بوم
گلدوناي اطلسي ا ونم با چه دل وا پسي
توي راه پلهء خونهء ما صف کشيدن
که با شام شب عيد خواهرام
ببرن خونه هاشون برادرا م.سلام
سلام
به همه
به لباس و کفشاي خيلي قشنگ
تو تن بزرگترا
کوچکترا
که دا رن دا د مي زنند
عيد ا ومده
عيدي بدين به بچه ها.
دخترا و پسرا
توي اين رو درواسي
موقع ديده بوسي
عيدي بدن يا بگيرن
سرخ مي شن
سفيد ميشن
قشنگ مي شن
قشنگ تر ا ز هميشه.


سلام
سلام
رقص اين ماهي قرمز
توي اين تنگ بلور
طعم دريا رو ميده
سبزه سفرهء هفت سين
طعم صحرا رو ميده
بوي خاک
بوي آ ب
بوي کاه گل
بوي دشت
طعم سنجدهاي نارس.سلام
سلام
حاجي فيروز ا ومده
تو خيابون مي خونه
اي مي خونه
عيد نوروز ا ومده
بخت فيروز ا ومده
عيد همه مبارک
عيد تو هم مبارک
سال نوا ت مبارک.

هیچ نظری موجود نیست: