۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

همین
می ماند
سلسله جبال
اگر آدمی را از هستی پاک کنی 
که همچنان سمج
پای بر زمین دارد ! 

هیچ نظری موجود نیست: