۱۳۹۵ مهر ۲۴, شنبه

وقتی که ماهوقتی که ماه
میهمان جام شراب توست .
یک آرزو
در نسیم صبح
در مسیر باد
آونگ می شود 


یک آرزو
رویا
هزار امید
با باد می رود

هیچ نظری موجود نیست: