۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

جدائی

جدائی

قسم نده .
فرياد نَزن .
تو با مني .
اين باور مقدس من است
كه با مني
هر چند جدا ز هم
چون دو قطب زمين شديـم
سوگند كه بيش از هر زمانی
تو با مني..

هیچ نظری موجود نیست: