۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

من از دریچهُ کوچکی به جهان می نگرم، جائی که لایه های عشق هنوز نپوسیده..............

من از دریچهُ کوچکی

به جهان می نگرم،

جائی که لایه های عشق

هنوز نپوسیده..............

هیچ نظری موجود نیست: